algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN KLACHTENREGELING FOOTELS.

Aanmelden en bedenktijd:  
Na aanmelding bij pedicureopleidingen Footels heeft u 14 werkdagen bedenktijd. 
In deze periode kunt u zonder overige kosten schriftelijk afmelden.
De contactsduur is 9 maanden. 

U krijgt 14 dagen voor aanvang van de opleiding een bevestiging of de door u gekozen opleiding doorgaat.

U ontvangt dan tevens de factuur en ons schoolregelement.


Annulering door Footels:  
Bij onvoldoende inschrijving of overmacht heeft Footels het recht de cursus of opleiding te annuleren.
Het al betaalde lesgeld of inschrijfgeld wordt binnen 14 werkdagen volledig gerestitueerd.

Annulering door cursist: 
U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren.
U bent Footels dan alleen de administratiekosten van € 85,- verschuldigd. 
Bij annulering binnen een maand voor aanvang van de cursus of opleiding, bent u Footels 50% van uw lesgeld verschuldigd.
Tevens bent u de kosten van de materialen en boeken verschuldigd. 
Teruggave van lesgeld vindt alleen plaats bij tussentijdse beëindiging  van de opleiding als gevolg van ernstige ziekte of calamiteit. 
U dient hiervoor bewijs te overleggen.

Betaling:
Na inschrijving voor de opleiding of cursus ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving en een factuur van het te betalen lesgeld. 
Het bedrag dient  binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding of 1 week voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. 
Gespreide betaling voor opleidingen is mogelijk in overleg. 
Voor cursussen geldt deze regeling niet en dient er binnen 1 week aan de betalingsvoorwaarden te zijn voldaan. 
Prijzen zijn onder voorbehoud.

Aansprakelijkheid: 
Footels is aansprakelijk voor zover haar vezekering dit dekt.
Footels is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van toegezonden materialen.
Deelname aan de opleiding of cursus is voor eigen risico.
Footels is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die zijn toe te rekenen aan ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of het negeren van instructies of aanwijzingen van docent.

Auteursrechten: 
het is de leerling niet toegestaan het lesmateriaal te kopiëren  of openbaar te maken op welke wijze dan ook zonder vooraf  schriftelijk toestemming te vragen aan pedicure opleidingen Footels.

Vertrouwelijkheid:
Door consument verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel  en/of voor hem of haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. 
De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Vragen: 
Vragen over de inhoud van de educatieve dienst of van administratieve aard worden door de ondernemer  binnen 2 weken na ontvangst beantwoord .

Klachteregeling: 

Footels biedt u een zeer prettige leeromgeving waarin ieder zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt.
Footels zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
Mocht u een klacht hebben, dan kunt u die schriftelijk en binnen een termijn van 2 weken melden bij Footels, aan de marconilaan 8 te Weert. 
Footels zal al het mogelijke doen om uw klacht zo spoedig mogelijk en (uiterlijk binnen 2 weken) naar tevredenheid te verhelpen.

Met cursisten wordt gekeken naar een eventuele oplossing.
U ontvangt altijd een schriftlijke bevestiging van ontvangst.  
De klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende 1 jaar na behandeling bewaard.
Indien u het niet eens bent met de dan geboden oplossing van de klacht, kunt u zich wenden tot de branche-organisatie ProVoet. 
De uitspraak van de branche organisatie is bindend voor beide partijen.
Klachten worden vertrouwelijk behandeld.Examens: 
Examens worden afgenomen door examenbureau TCI . 
Examengelden zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. 
Bij voldoende aanmeldingen worden examens op eigen locatie afgenomen. 
Voor meer informatie over de (her) examens zie ook www.tci-examens.nl